Kurzy a semináře

Obecné informace o nabízených kurzech a seminářích

Vítáme Vás na stránkách projektu OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Naleznete zde aktuální nabídku kurzů a seminářů, kterých se můžete zúčastnit.

Seminář piezoelektrické snímače a měřicí technika

Lektor: 

Ing. Pavel Švec (Kistler Eastern Europe s.r.o.)

Datum akce: 
Úterý, 13. Červen 2017 - 9:00 - 13:00

Účastnící semináře se seznámí se základními principy konstrukce piezoelektrických snímačů tlaku, síly a zrychlení a z toho plynoucími výhodami a nevýhodami jednotlivých řešení. K dispozici budou i konkrétní ukázky technického řešení na vzorcích snímačů firmy Kistler.

Seminář Měření při vývoji magnetoreologických tlumičů

Lektor: 

Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Michal Kubík (VUT FSI Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 15. Prosinec 2016 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře bude stručný přehled problematiky vývoje magnetoreologických tlumičů a vysvětlení experimentů, které s vývojem nového typu tlumiče souvisí:
- Ukázka tlumiče – jednoduchý popis konstrukce, základní charakteristika tlumiče
- Měření F-v charakteristiky (rozdíl mezi ideální a reálnou char., výběr bodů z měření pro sestavení F-v charakteristiky)

Seminář Optické gyroskopy

Lektor: 

Ing. Michal Skalský (VUT Brno)

Datum akce: 
Úterý, 20. Prosinec 2016 - 9:00 - 11:00

Optické a optovláknové gyroskopy představují nejpřesnější snímače úhlové rychlosti. Jakožto klíčový prvek inerciálních navigačních systémů dnes nacházejí uplatnění v letectví, námořnictví, vesmírných misích, robotice i ve vojenské technice. Seminář se věnuje rozdělení a principu optovláknových (FOG) a kruhových laserových gyroskopů (RLG).

Seminář Modern Control Technics of Switched Mode Power Supplies, Motors and Engines

Lektor: 

Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. NXP Semiconductors
Ing. Milan Brejl, Ph.D. NXP Semiconductors

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2016 - 9:00 - 13:00

The seminar will be focused on selected topics of modern control technics. Participants become familiar particularly with the following:

  • From Analog to Digital Control Loop Design of Switched Mode Power Supplies
  • Motor Control and Engine Control Using eTPU

Seminář Mechatronické systémy a jejich řízení

Lektor: 

Ing. Zdeněk Švihálek B+R automatizace, spol. s r.o.

Datum akce: 
Pátek, 25. Listopad 2016 - 9:00 - 13:00

Seminář se věnuje moderním metodám použití a řízení servopohonů ve výrobních strojích. V posledním desetiletí se servopohony plně prosadily v automatizaci strojů. Přinesly nové možnosti v modularitě a funkčnosti strojů a umožňují tak aplikaci nových technologií ve výrobcích a jejich masovou individualizaci.

Seminář Měření veličin pohybu v aplikacích mobilní robotiky

Lektor: 

Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (VUT v Brně)

doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (VUT v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře jsou současné možnosti měření veličin pohybu (především pozice a orientace) se zaměřením na aplikace v mobilní robotice. V první části budou vysvětleny základní principy často používaných metod (GNSS, INS, odometrie, laserové skenování apod.).

Seminář Automatické řízení a biosystémy

Lektor: 

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 4. Prosinec 2015 - 9:30 - 11:30

Metody teorie automatického řízení se již prosadily, a dále se prosazují, v řadě oborů, a to jak v přímých aplikacích, tak i v aplikačně motivovaném základním výzkumu. Mezi nejvýznamnější takové obory nepochybně patří biologie a biotechnologie. Studium biosystémů pomocí metod teorie systémů, technické kybernetiky a automatického řízení je tak rozsáhlé, že jeho, byť i částečný přehled, nemůže být realistickým cílem jednorázového kurzu. Proto se tento seminář zaměří na tři zajímavé případy, kterými se přednášející v posledních letech zabýval. Tento výběr je zajímavý jak pro odborníky z oblasti teorie systémů, tak i z oblasti biologie a biotechnologie. 

Seminář Data Management pro měřicí systémy

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Středa, 2. Prosinec 2015 - 13:00 - 15:00

Seminář zaměřený na téma tzv. Data Managementu, tzn na možnosti ukládání a zprávy naměřených hodnot, vyhledávání hodnot, které nas zajímají pro kvantifikaci a hodnocení kvality experimentů a samozřejmě nebude chybět ani samotná tvorba reportů.

Seminář Moderní technologie pro automobilový průmysl a měřicí techniku

Lektor: 

ing. Michal Fuchs, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)
ing. Martin Mienkina, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Pátek, 23. Říjen 2015 - 9:00 - 11:30

Seminář bude zaměřen na vybraná témata z moderních technologií embedded systémů. Účastníci se seznámí zejména s

  • Ethernet jako progresivní sběrnice v automobilovém průmyslu - V automobilovém průmyslu se pro komunikaci uvnitř vozu používají specifické komunikační protokoly. Stejně jako v letectví i zde musí být komunikace spolehlivá, často deterministická, případně s přidaným redundantním kanálem. Dnes nejrozšířenější sběrnice CAN, LIN, FlexRay a MOST s rostoucími požadavky na přenosovou rychlost zastarávají a i s ohledem na jejich nejednotnost automobilky hledají vhodné nástupce. Až vývoj nových fyzických vrstev a technologií v posledních několika letech umožnil považovat Ethernet za možného seriózního nástupce. A právě tyto technologie, jako jsou UTSP (BroadR-Reach), EtherCat, Deterministic Ethernet a AVB, přiblíží tato přednáška.

  • KINETIS M – Mikrořadiče pro měřicí techniku - Kinetis-M mikrořadiče jsou zapouzdřeny s blokem pro měření analogových signálů. Tento analogový blok obsahuje 24bitové převodníky konstrukce sigma delta, programovatelné zesilovače a interní napěťovou referenci. Blok je určen pro měření napěťových signálů a jeho hlavní charakteristiky jsou vysoká přesnost měření a nízký teplotní koeficient. V praktických aplikacích musí být přesné měření vždy doplněno o přesné zpracování měřených signálů, příčemž dynamická šířka výpočtů musí být úměrná rozlišení analogových převodníků. Běžně používaná procesorová jádra jsou optimalizovaná pro standardní aplikace s pevnou řádovou čarkou a často nesplňují náročné požadavky na výpočetní přesnost a výkon. Dodavatelé mikrořadiců pro měřící techniku tyto požadavky řeší buď náhradou běžných výpočetních jader mnohem výkonnějšími, například jádrem ARM Cortex-M4 (CM4) s FPU modulem, nebo integrací matematických koprocesorů. Tato přednáška vás seznámí nejen s vlastnostmi mikrořadiců řady Kinetis-M a hlavními charakteristikami 64bitového matematického koprocesu na čipu, ale také s použitím tohoto mikrořadiče v aplikacích měření elektrické energie a procesní instrumentace.

Syndikovat obsah