Ekologie

Seminář Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Lektor: 

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Junga, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pátek, 21. Září 2012 - 9:00 - 17:00

Ochranou životního prostředí se rozumí všechny činnosti jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Cílem semináře je účastníky seznámit s vybranými technikami a technologiemi, které jsou v současnosti používány v rámci ochrany životního prostředí a dále jim stručně specifikovat požadavky právních předpisů, která vybrané techniky či technologie řídí.

Seminář Fotovoltaické systémy

Lektor: 

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Petr Wolf (Sunnywatt CZ, s.r.o.)
Ing. Kamil Staněk (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 15. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku ekologických zdrojů energie, zejména fotovoltaických systémů.Budou diskutovány základní technologie a součásti fotovoltaických systémů, ale i otázky legislativních podmínek jejich provozu a architektonického a stavebního řešení jejich umístění v budovách.

Ekologické inženýrství

Lektor: 

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT v Praze)
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.  (ČVUT v Praze)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 8. Duben 2010 - 9:00 - 16:00

Nedílnou součástí návrhu technických systémů je minimalizace dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Seminář Ekologické inženýrství se zaměřuje na vybrané otázky vztahu techniky a životního prostředí. Seminář je rozdělen do tří celků:

  • Účinnost transformace primární energie paliva
  • Externality energetiky
  • Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí

 

Syndikovat obsah