Jste zde

Seminář Návrh měřicích a řídicích systémů v prostředí LabVIEW a jejich HIL testování v prostředí Veristand

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 8. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí a řídicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu řídích systémů v grafickém  vývojovém prostředí LabVIEW. Popsána bude celá cesta od modelování, simulace, návrhu modelu regulátoru, možností spouštění v HW s Real-Time  operačním systémem a následně i testování systému pomoci HIL (Hardware In the Loop). 

Moderní metody simulace a testování, Real-Time OS, HIL, HW, SW
 
1.   SW pro simulace a modelování
- filozofie virtuální instrumentace a její dopad na měření, simulace, řízení a testování
2.   Operační systém Real-Time a jeho programování
-  principy, vlastnosti, implementace
3.   Využití obvodů FPGA pro připojení signálů a simulaci snímačů
- možnosti a vlastnosti, způsob realizace
4.   HW platformy pro spouštění řídících modelů pod operačním systémem Real-Time
- popis dostupného HW, vlastnosti, příklady využití
5.   HIL (Hardware In the Loop) testování
- princip, výhody, příklady realizace

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 7.4.2011 v 12:00 hod.