Řízení projektů, finance a právo

Seminář "Osobní efektivita"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 22. Listopad 2012 - 8:30 - 16:30

Cílem semináře (s přesnou dobou začátku a konce) je dát účastníkům praktické rady jak zvýšit svoji efektivitu. Možné zlepšení bude navrženo na základě analýzy časového snímku – bude tedy výhodou, pokud každý účastník přijde s časovým snímkem svého typického pracovního dne. Účastníci se naučí stanovovat priority v pracovní i soukromé oblasti a seznámí se s plánovacími metodami a pomůckami. Naučí se správně delegovat a efektivně komunikovat.

Seminář Aktuální otázky autorského práva a vědecké tvorby

Lektor: 

 JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita)

Datum akce: 
Pátek, 16. Březen 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude věnován aktuálním problémům autorského práva, vývoji rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v posledních dvou letech, diskusím kolem Dohody ACTA, autorskoprávním aspektům vědecké tvorby a právům duševního vlastnictví v kontextu zákona č. 130/2002 Sb.

Seminář Finanční řízení - vazby na účetnictví a daně

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec, AUDITIA, s.r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 24. Únor 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen především na základní principy vedení účetnictví různých typů organizací a souvislosti s problematikou daní. Pozornost bude věnována rovněž otázce zpracování "cash-flow". Problematika bude demonstrována na typických příkladech z praxe.

Kurz Práce v systému LaTeX pro mírně pokročilé

Lektor: 

 Ing. Pavel Haluza (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Úterý, 31. Leden 2012 - 9:00 - Středa, 1. Únor 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz bude zaměřen na pokročilejší použití typografického systému LaTeX. Pozornost bude věnována zejména problematice tvorby grafiky a úpravy formátování dokumentu. Řešena bude i možnost využití LaTeXu pro tvorbu prezentací. 

Pro účast v kurzu je předpokládána alespoň základní znalost sazby dokumentů v systému LaTeX.

 

Seminář Leadership – vedení spolupracovníků

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 9. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady k plánování a výběru spolupracovníků do týmu. Bude objasněno jak postupovat při jejich zaškolení, motivaci, delegování úkolů a kontrole. Účastníci se naučí rozlišovat a používat různé styly vedení.

Seminář Vedení porad

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 11. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je naučit účastníky efektivně vést základní druhy porad. Vedení porad je jedním z nejobtížnějších úkolů. Účastníci se seznámí s typy porad, se strukturou porad, se zvládáním obtížných situací na poradách. Zvláštní pozornost bude věnována moderaci workshopů a využití moderních moderačních technik.

Seminář Vyjednávání

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 10. Červen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je naučit účastníky úspěšně vyjednávat. Naučíme se jak se připravit na jednání, analyzovat situaci a potřebu partnera a přesvědčivě argumentovat. Pochopíme vyjednávací strategie WIN WIN a WIN LOSE. Poznáme nátlakové techniky a naučíme se jim čelit.

Seminář Práva duševního vlastnictví

Lektor: 

 Mgr. Tomáš Šetina (Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.)

Datum akce: 
Pátek, 27. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou ochrany duševního vlastnictví. V rámci semináře bude diskutována z praktického pohledu problematika postupů pro zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje v organizaci charakteru vysoké školy. Podrobně bude diskutována problematika vlastnictví autorských práv v souvislosti s pracovněprávním vztahem, projekty, smluvním výzkumem. Pozornost bude věnována i problematice licenčních smluv, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Seminář "Prezentační dovednosti"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 19. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady pro prezentaci obchodní, technickou, všeobecnou. Příprava prezentace je založena na zodpovězení základních otázek: Proč, Komu, Co, Jak, S čím, Kde, Kdy prezentuji. Bude výhodné, pokud si účastníci donesou připravenou prezentaci, kterou chtějí nějakým způsobem připomínkovat nebo zlepšit.

Kurz Základy sazby dokumentů v systému LaTeX

Lektor: 

 Ing. Petra Talandová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 16. Květen 2011 - 9:00 - Úterý, 17. Květen 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na principy sazby dokumentů v systému typu LaTeX včetně nezbytných typografických pravidel. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základy sazby dokumentů, přičemž jednotlivé vlastnosti systému LaTeX budou demonstrovány na praktických příkladech.

 

Syndikovat obsah